Portland. The City. The People. คน.เมือง.พอร์ตแลนด์.

April 3, 2016

Cover

เล่มใหม่มาแล้วจ้า! ตั้งใจทำมาก ภูมิใจมาก เพราะว่าเป็นเรื่องของเมืองที่เรารักมากและอยู่มา 5 ปีแล้ว

พอร์ตแลนด์ เมืองที่เขาว่าน่าอยู่และมาแรงอันดับต้นๆ ของโลกตอนนี้ เมืองที่เต็มไปด้วยผู้คนสร้างสรรค์และมารวมตัวกันทำอะไรดีๆ อย่างที่อาจจะไม่เกิดขึ้นที่เมืองอื่น

อะไรทำให้พอร์ตแลนด์มีดีขนาดนี้ และอะไรทำให้หนังสือเล่มนี้ไม่ใช่เป็นเพียงแค่หนังสือท่องเที่ยว แต่เป็นหนังสือรวบรวมแรงบันดาลใจ ถึงจะไปไม่ไปก็ต้องหามาอ่าน!

001-025 intro S_Page_07 001-025 intro S_Page_12 026-061 Egg Press+Kiriko made S_Page_01 026-061 Egg Press+Kiriko made S_Page_04 026-061 Egg Press+Kiriko made S_Page_11 026-061 Egg Press+Kiriko made S_Page_18 096-109 Hovden S_Page_1 110-119 SE Portland S_Page_2 140-157 Jacob S_Page_2 158-181 heart S_Page_01 158-181 heart S_Page_02 182-195 woodblock S_Page_1 182-195 woodblock S_Page_6 226-249 made+park S_Page_01 226-249 made+park S_Page_03 226-249 made+park S_Page_12 250-263 Noun S_Page_1 250-263 Noun S_Page_7 264-279 Land gallery S_Page_1 264-279 Land gallery S_Page_6 280-288 END S_Page_2 280-288 END S_Page_4

 

no comment

Tell us what you think

Your email address will not be published. Required fields are marked *